Säkerhet inom delningsekonomin

Bild
Bild: futurelab.assaabloy.com

Orginaltext: Future Lab

”Delningsekonomin är en av de tio viktigaste ideerna som kommer att förändra världen”. Det skrev tidskriften TIME för fem år sedan. Detta urgamla sätt att dela på resurser, görs nu enkelt på global basis tack vare vår digitaliserade tid. Tack vare vår digitaliserade tidsålder kan vi låna, hyra och handla varor och tjänster från andra individer. Oavsett om de bor i samma kvarter eller i en annan världsdel. Men den expansionen av delningsekonomin gör att den kritiska frågan kring både personlig och digital säkerhet uppmärksammas.

Bild 2
Bild: futurelab.assaabloy.com

Några av de företag som blivit framgångsrika inom delningsekonomin är Uber, Sunfleet, Airbnb, DogBuddy och Hygglo. De här företagen bygger broar mellan individer som erbjuder varor och tjänster och de som vill konsumera dessa varor och tjänster utomlands eller på hemmaplan.

Som kund inom delningsekonomin måste vi vara försiktiga och tänka igenom vårt beteende. Samma sak gäller för de som är på säljsidan.

För den fysiska säkerheten kan smarta digitala lås vara en bra lösning för den som hyr ut en bostad via AirBnB. Gästerna kan få en tillfällig kod och värden kan enkelt ha koll på när gästen anländer eller avreser. Värden kan styra låset via en app på sin mobiltelefon.

Ofta är företagen inom delningsekonomin små, i förhållande till den ekonomi de skapar. Mycket stora antal köpare och säljare är delaktiga, medan själva företaget som erbjuder plattformen är lågt bemannat. Det gör att ingen kan övervaka transaktionerna.

Bristen på övervakning kan låta skrämmande. Men vad det egentligen betyder är att man får hitta andra vägar till att skapa trygghet och säkerhet i dessa sociala nätverk. Tryggheten och säkerheten skapas genom transparans. Det är en självreglerande mekanism inom delningsekonomin.

När man t ex reser med Uber kan man se bilens rörelser och skicka en länk om hur resan framskrider till vänner och familj. Och innan man sätter sig i bilen har både förare och resenär kollat varandras historiska betygsättning. Säkerhet byggs genom denna transparans.

Vid uthyrning av bostad t ex via AirBnB gäller det att aldrig hyra ut till någon som inte har en närvaro på sociala media. En okänd person utan ett digitalt fotavtryck skapar misstanke. FBI kallar ett sådant beteende för ”Clean Skin”.

De digitala plattformar som utgör förutsättningen för delningsekonomi utsätts givetvis för risken att bli hackade. Men de digitala säkerhetsaspekterna är inget unikt för företag inom delningsekonomin, alla verksamheter kan bli hackade.

Vissa säkerhetsexperter har givit verksamheter inom delningsekonomin rådet att anonymisera och kryptera användaridentiteter och användardata eftersom dessa verksamheter ofta använder sig av molntjänster.

Men varför skall vi främja anonymitet? Transparensen dessa verksamheter använder skapar förtroende. Ett annat sätta att tänka på är att förtroendet stärker smörjer delningsekonomin, utan förtroende stannar maskinen.

 

Annonser