Amazon Polly: det senaste tillskottet till Amazons smarta familj

 

amazon-polly_deck_asset

Amazon har nyligen avslöjat sin nya service Amazon Polly, ett verktyg som förvandlar text till röstkommandon.

Genom att helt enkelt skicka en text som du behöver omvandlad till tal till Amazonas Polly API, omvandlar systemet omedelbart innehållet till tal och returnerar innehållet som  ljud-format till dig. Innehållet kan sedan spelas upp eller lagras i vanliga ljudfilsformat, inklusive MP3.

Tillgängligheten i Amazon Polly innebär att skapandet av program som kan prata, inklusive tal-aktiverade produkter,  nu är en snabb och enkel process. Systemet producerar interaktiv dialog som kan sparas och omformateras för framtida bruk och eftersom man bara betalar för antalet tecken som omvandlas är det ett mycket kostnadseffektivt sätt att aktivera Text-to-Speech oavsett plattform.

diagrams_polly_internet-of-things

Amazon Polly kommer att bli ett otroligt användbart verktyg eftersom det skapar möjligheter för helt nya typer av tal-aktiverade produkter, inklusive appar, bilar, apparater och tillbehör. Systemet kommer också att vara till nytta i ett antal yrken bland annat som ett meddelande tjänst för kollektivtrafik, för industriella styrsystem, nödmeddelanden och kommer även gagna blinda och synskadade.

Amazon har också förberett Polly att arbeta på ett brett spektrum av enheter inklusive set-top-boxar, smarta klockor, tablets, smartphones och IoT enheter.

Amazon Polly har  i dagsläget fyrtiosju verklighetstrogna röster på tjugo olika språk. För mer information, besök www.aws.amazon.com/polly .

Annonser