10 smarta teknologier för äldre husägare

Här finner du orginaltext

Smarta rökdetektorer, trådlösa dörrklockor med kameror och digitala lås utan nycklar – samtliga är med på topplistan över de 10 smarta teknologier som lämpar sig för husägare över 50 år. Det enligt en amerikansk gjord av The Hartford och MIT Age Lab.

Smart teknologi kan göra livet lättare för människor i alla åldrar. Men den kan vara extra användbar för personer över 50 år, säger en av äldreforskarna på försäkringsbolaget Hartford, Jodi Olshevski.

”Smarta digitala lås utan nycklar är bekvämt för aktiva hushåll, särskilt om flera generationer bor under samma tak. Trådlösa dörrklockor med kamera kan ge trygghet för personer som reser och för ensamhushåll”, säger Olshevski.

Undersökningen bestod i att en panel med experter inom boende, åldrande och teknik fick utvärdera 25 olika teknologier. Dessa utvärderingar resulterade i att 10 teknologier kunde identifieras, vilka bidrar till ökad säkerhet och trygghet för boende över 50 års ålder.

Här är 10-i-topplistan:

  1. Smarta rökdetektorer
  2. Trådlösa dörrklockor med kamera
  3. Smarta lås utan nyckel
  4. Automatisk belysning
  5. Automatisk vattenavstängning
  6. Smarta hemsäkerhetssystem
  7. Smarta eluttagspluggar
  8. Smarta termostater
  9. Vatten- och mögelsensorer
  10. Smarta persienner

”Hur vi bor har en enorm påverkan på upplevd lycka och välbefinnande”, säger Joseph F. Coughlin, chef för MIT AgeLab och fortsätter;

”Smarta teknologier erbjuder innovativa möjligheter att göra livet lättare och att hjälpa människor att skydda sina bostäder”.

Förutom expertpanelens synpunkter, undersökte MIT AgeLab även husägare 50+ för att kartlägga deras perspektiv på teknik för det smarta hemmet. Den kartläggningen visade att angelägenhet nummer ett var underhållet av bostaden. Samtidigt var inte underhåll deras första val på frågan om vilken nytta som smart teknologi medför. I stället var det trygghet och säkerhet som kom på första plats (49%). Energibesparing (47%) och på tredje plats kom nyttan av ökad bekvämlighet och en enklare tillvaro (33%).

”Som ett hemförsäkringsbolag specialiserat på äldremarknaden är vi extra uppmärksamma på smarta teknologier och vad våra kunder är intresserad av inom det området”, säger Olshevski och fortsätter;

”Samtidigt som de äldre husägarna mest ser till ökad bekvämlighet och enkelhet, så kan smart teknik hjälpa till att minska antalet dyrbara skador på boendet, t ex brott på elledningar och vattenläckage.”

Enligt undersökningen är det lite drygt hälften (51 %) av husägarna som antingen har, eller är intresserade av att köpa smart teknologi. Inom denna grupp är ca hälften (49 %) beredda att spendera motsvarande från 900 sek till 4 500 sek på smart teknik för bostaden.

Annonser